№ 41-МИ / 25.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидати за кметове на кметства за Община Раковски от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за кметове на кметства в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 40-МИ / 25.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидати за кмет на Община Раковски от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 39-МИ / 25.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидати за общински съветници за Община Раковски от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 38-МИ / 25.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидати за кметове на кметства за Община Раковски от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 37-МИ / 25.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на Община Раковски от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 36-МИ / 25.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидати за общински съветници за Община Раковски от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 35-МИ / 24.09.2023

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници за Община Раковски от КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 34-МИ / 23.09.2023

ОТНОСНО : допълнение на РЕШЕНИЕ № 18-МИ/ 14.09.2023г. на ОИК Раковски относно определяне броя на членовете на СИК и ПСИК в община Раковски съобразно броя на избирателите в съответната секция и за разпределението на местата в ПСИК и Секция в болнично заведение ако бъдат образнувани и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Раковски за провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

№ 33-МИ / 23.09.2023

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх. № 2/ 23.09.2023г. от Петър Антонов- в качеството на упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, срещу Решение № 31-МИ/ 22.09.2023г. на ОИК Раковски, относно регистрация на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпил е: 1. Сигнал с вх.№ 2/ 23.09.2023г. от Петър Антонов- в качеството на упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, срещу Решение № 31-МИ/ 22.09.2023г. на ОИК Раковски, с приложени: • Пълномощно; На основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, вр. с чл. 88 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 32-МИ / 23.09.2023

ОТНОСНО : регистрация на независим кандидат за кмет на кметство – село Момино село, Община Раковски – Никола Христосов Стоянов, издигнат от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат – Никола Христосов Стоянов за участие в изборите за кмет на кметство село Момино село в община Раковски, област Пловдив, в изборите на 29 октомври 2023 г. Постъпило е предложение, съгласно Приложение № 53-МИ от изборните книжа, в ОИК Раковски с вх. № 51/23.09.2023 г. от Общия регистър на ОИК и вх. № 1/23.09.2023 г. от Входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство, от Инициативен комитет за регистрация на независим кандидат – Никола Христосов Стоянов за кмет на кметство – село Момино село, Община Раковски, при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Към Приложение № 53-МИ от изборните книжа е приложено: заявление - декларация по приложение № 54-МИ от изборните книжа, представен е и списък с избиратели, включващ подписите на 175 избиратели на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид. Списъкът на хартиен носител, ведно с техническия носител, са предоставени на отдел „ГРАО“, Община Пловдив с придружително писмо с Изх. № 18/23.09.2023г. на ОИК Раковски и са предадени от членове на Комисията с приемо-предавателен протокол на служители от ТЗ „ГРАО“, Община Пловдив. При проверка от ТЗ „ГРАО“, Община Пловдив са установени 137 коректни записа, с което е изпълнено изискването на чл.416, ал.1, т.3 от ИК, с Протокол от 23.09.2023 г. за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на кметство, издигнат от Инициативен комитет за участие в изборите на 29.10.2023 г. На основание чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Раковски

№ 31-МИ / 22.09.2023

ОТНОСНО : Решение № 2482-МИ/ 21.09.2023г. на ЦИК за отмяна на Решение № 28-МИ/ 18.09.2023г. относно регистрация на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. и дадени указания от ОИК Раковски с изх. № 17/ 22.09.2023, на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ и Съобщение от ЦИК МИ-15-325/ 22.09.2023г., входирани в ОИК Раковски с вх. № 50/ 22.09.2023г. са постъпили: 1. Заявление с Вх. № 46/22.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на кметства- с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с. Чалъкови и с.Болярино, в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Анелия Францова Гечева с приложени: • Споразумение на образуване на коалиция „Левицата!“ от 05.09.2023г. • Решение за образуване на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ от 17.09.2023г. • пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, в качеството му на председател и представляващ Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, с което упълномощава Владимир Маринов Маринов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Илия Ангелов Зюмбилев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, с което упълномощава Анелия Францова Гечева, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Станимир Янков Илчев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“, с което упълномощава Мария Георгиева Джатова, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за банкова сметка; • Декларация, образец от подпис от Анелия Францова Гечева, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, образец от подпис от Мария Георгиева Джатова, в качеството й на представляващ местната коалиция; 2. Заявление с Вх. № 46/22.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Анелия Францова Гечева с приложени: • Споразумение на образуване на коалиция „Левицата!“ от 05.09.2023г. • Решение за образуване на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ от 17.09.2023г. • пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, в качеството му на председател и представляващ Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, с което упълномощава Владимир Маринов Маринов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Илия Ангелов Зюмбилев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, с което упълномощава Анелия Францова Гечева, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Станимир Янков Илчев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“, с което упълномощава Мария Георгиева Джатова, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за банкова сметка; • Декларация, образец от подпис от Анелия Францова Гечева, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, образец от подпис от Мария Георгиева Джатова, в качеството й на представляващ местната коалиция; 3. Заявление с Вх. № 46/20.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на община в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Анелия Францова Гечева с приложени: • Споразумение на образуване на коалиция „Левицата!“ от 05.09.2023г. • Решение за образуване на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ от 17.09.2023г. • пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, в качеството му на председател и представляващ Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, с което упълномощава Владимир Маринов Маринов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Илия Ангелов Зюмбилев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, с което упълномощава Анелия Францова Гечева, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Станимир Янков Илчев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“, с което упълномощава Мария Георгиева Джатова, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за банкова сметка; • Декларация, образец от подпис от Анелия Францова Гечева, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, образец от подпис от Мария Георгиева Джатова, в качеството й на представляващ местната коалиция; Наименованието на местната коалиция в бюлетината съгласно Решение от 17.09.2023г. за образуване на местна коалиция е Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ и на основание чл. 87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, Решение от 17.09.2023г. за образуване на местна коалиция, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ № 30-МИ / 19.09.2023

ОТНОСНО : Постъпила Жалба № 1/ 19.09.2023г. от Петър Антонов срещу Решение № 28-МИ/ 18.09.2023г. на ОИК Раковски, относно регистрация на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпила е: 1. Жалба с № 1/ 19.09.2023г. . от Петър Антонов срещу Решение № 28-МИ/ 18.09.2023г. на ОИК Раковски, с приложени: • Решение № 28-МИ/ 18.09.2023г. на ОИК Раковски; • Решение № 2395-МИ, София, 13 септември 2023г. на ЦИК; • Пълномощно; На основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, вр. с чл. 88 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 29-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 38/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за участие в изборите за кмет на кметства- с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с. Чалъкови и с.Болярино, в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Петър Серафимов Карпаров с приложени: • пълномощно от Петя Ставрева Ставрева, в качеството й на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, с което упълномощава Петър Серафимов Карпаров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 2. Заявление с Вх. № 39/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Петър Серафимов Карпаров с приложени: • пълномощно от Петя Ставрева Ставрева, в качеството й на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, с което упълномощава Петър Серафимов Карпаров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 3. Заявление с Вх. № 40/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за участие в изборите за кмет на община в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Петър Серафимов Карпаров с приложени: • пълномощно от Петя Ставрева Ставрева, в качеството й на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, с което упълномощава Петър Серафимов Карпаров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2321-МИ, София, 8 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023г. с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023г. с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ Наименованието на политическата партия в бюлетината съгласно Решение № 2321-МИ, София, 8 септември 2023 г. на ЦИК е ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2321-МИ, София, 8 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 28-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 35/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ за участие в изборите за кмет на кметства- с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с. Чалъкови и с.Болярино, в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Анелия Францова Гечева с приложени: • Споразумение на образуване на коалиция „Левицата“ от 05.09.2023г. • Решение за образуване на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ от 17.09.2023г. • пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, в качеството му на председател и представляващ Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, с което упълномощава Владимир Маринов Маринов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Илия Ангелов Зюмбилев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, с което упълномощава Анелия Францова Гечева, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Станимир Янков Илчев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД - НДСВ“, с което упълномощава Мария Георгиева Джатова, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за банкова сметка; • Декларация, образец от подпис от Анелия Францова Гечева, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, образец от подпис от Мария Георгиева Джатова, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, относно лицето, отговарящо за счетоводната отчетност на местната коалиция; 2. Заявление с Вх. № 36/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Анелия Францова Гечева с приложени: • Споразумение на образуване на коалиция „Левицата“ от 05.09.2023г. • Решение за образуване на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ от 17.09.2023г. • пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, в качеството му на председател и представляващ Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, с което упълномощава Владимир Маринов Маринов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Илия Ангелов Зюмбилев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, с което упълномощава Анелия Францова Гечева, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Станимир Янков Илчев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД - НДСВ“, с което упълномощава Мария Георгиева Джатова, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за банкова сметка; • Декларация, образец от подпис от Анелия Францова Гечева, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, образец от подпис от Мария Георгиева Джатова, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, относно лицето, отговарящо за счетоводната отчетност на местната коалиция; 3. Заявление с Вх. № 37/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ за участие в изборите за кмет на община в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Анелия Францова Гечева с приложени: • Споразумение на образуване на коалиция „Левицата“ от 05.09.2023г. • Решение за образуване на Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ от 17.09.2023г. • пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, в качеството му на председател и представляващ Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, с което упълномощава Владимир Маринов Маринов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Илия Ангелов Зюмбилев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, с което упълномощава Анелия Францова Гечева, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Станимир Янков Илчев, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД - НДСВ“, с което упълномощава Мария Георгиева Джатова, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за банкова сметка; • Декларация, образец от подпис от Анелия Францова Гечева, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, образец от подпис от Мария Георгиева Джатова, в качеството й на представляващ местната коалиция; • Декларация, относно лицето, отговарящо за счетоводната отчетност на местната коалиция; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2338-МИ, София, 11 септември 2023 г. на ЦИК, Решение № 2395-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК, Решение № 2371-МИ, София, 12 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023г. с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023г. с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., са регистрирани Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ и ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, които са образували Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ с Решение от 17.09.2023г Наименованието на местната коалиция в бюлетината съгласно Решение от 17.09.2023г. за образуване на местна коалиция е Местна Коалиция „Национално Движение Стабилност и Възход“ и на основание чл. 87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, Решение от 17.09.2023г. за образуване на местна коалиция, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 27-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 31/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за кмет на община в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Васил Атанасов Петлешков с приложени: • пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с което упълномощава Тошко Йорданов Хаджитодоров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Тошко Йорданов Хаджитодоров, в качеството му на пълномощник на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с което преупълномощава Васил Атанасов Петлешков, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 2. Заявление с Вх. № 32/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Васил Атанасов Петлешков с приложени: • пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с което упълномощава Тошко Йорданов Хаджитодоров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Тошко Йорданов Хаджитодоров, в качеството му на пълномощник на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с което преупълномощава Васил Атанасов Петлешков, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 3. Заявление с Вх. № 31/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за кмет на кметства- с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с. Чалъкови и с.Болярино, в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Васил Атанасов Петлешков с приложени: • пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с което упълномощава Тошко Йорданов Хаджитодоров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Тошко Йорданов Хаджитодоров, в качеството му на пълномощник на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с което преупълномощава Васил Атанасов Петлешков, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2388-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023г. с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023г. с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ Наименованието на политическата партия в бюлетината съгласно Решение № 2388-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК е ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2388-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 26-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 29/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници на община в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Юксел Руфат Расим с приложени: • пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което упълномощава Юксел Руфат Расим, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 2. Заявление с Вх. № 30/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на община в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Юксел Руфат Расим с приложени: • пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което упълномощава Юксел Руфат Расим, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 3. Заявление с Вх. № 34/18.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметства - с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с. Чалъкови и с.Болярино в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Юксел Руфат Расим с приложени: • пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което упълномощава Юксел Руфат Расим, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2359-МИ, София, 12 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023г. с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023г. с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Наименованието на политическата партия в бюлетината съгласно Решение № 2359-МИ, София, 12 септември 2023 г. на ЦИК е Движение за права и свободи – ДПС и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2359-МИ, София, 12 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 25-МИ / 17.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 25/17.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на община в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Андрей Димов Кръстев и Георги Иванов Лесов, с приложени: • решение за образуване на коалиция от 07.09.2023г. • пълномощно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, в качеството им на представители на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощават Емил Ивов Маричков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Емил Ивов Маричков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров, в качеството им на пълномощници на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, с което преупълномощават Андрей Димов Кръстев и Георги Иванов Лесов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • удостоверение №9/13.09.2023г. на ЦИК.; 2. Заявление с Вх. № 26/17.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Андрей Димов Кръстев и Георги Иванов Лесов, с приложени: • решение за образуване на коалиция от 07.09.2023г. • пълномощно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, в качеството им на представители на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощават Емил Ивов Маричков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Емил Ивов Маричков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров, в качеството им на пълномощници на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, с което преупълномощават Андрей Димов Кръстев и Георги Иванов Лесов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • удостоверение №9/13.09.2023г. на ЦИК.; 3. Заявление с Вх. № 27/17.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кметове на кметства- Белозем, Болярино, Момино село, Стряма, Чалъкови и Шишманци, в община Раковски, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Андрей Димов Кръстев и Георги Иванов Лесов, с приложени: • решение за образуване на коалиция от 07.09.2023г. • пълномощно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, в качеството им на представители на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, с което упълномощават Емил Ивов Маричков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Емил Ивов Маричков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров, в качеството им на пълномощници на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, с което преупълномощават Андрей Димов Кръстев и Георги Иванов Лесов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • удостоверение №9/13.09.2023г. на ЦИК.; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2394-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023г. с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023г. с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ Наименованието на коалицията в бюлетината съгласно Решение № 2394-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК е КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2394-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 24-МИ / 17.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 22/17.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за кмет на кметства на - с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Чалъкови и с.Болярино, на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Ангел Йозов Стрехин, с приложени: • решение за образуване на коалиция от 15.08.2023г. • пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, с което упълномощава Виктор Владимиров Серафимов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов, в качеството му на пълномощник на Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ , с което преупълномощава Георги Димитров Пилев, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Георги Димитров Пилев, упълномощен от Виктор Владимиров Серафимов, в качеството му на пълномощник на Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ , с което преупълномощава Ангел Йозов Стрехин, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 2. Заявление с Вх. № 23/17.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за кмет на община Раковски на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Ангел Йозов Стрехин, с приложени: • решение за образуване на коалиция от 15.08.2023г. • пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, с което упълномощава Виктор Владимиров Серафимов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов, в качеството му на пълномощник на Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ , с което преупълномощава Георги Димитров Пилев, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Георги Димитров Пилев, упълномощен от Виктор Владимиров Серафимов, в качеството му на пълномощник на Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ , с което преупълномощава Ангел Йозов Стрехин, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; 3. Заявление с Вх. № 24/17.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници в община Раковски на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Ангел Йозов Стрехин, с приложени: • решение за образуване на коалиция от 15.08.2023г. • пълномощно от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, с което упълномощава Виктор Владимиров Серафимов, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов, в качеството му на пълномощник на Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ , с което преупълномощава Георги Димитров Пилев, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • пълномощно от Георги Димитров Пилев, упълномощен от Виктор Владимиров Серафимов, в качеството му на пълномощник на Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ , с което преупълномощава Ангел Йозов Стрехин, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2258-МИ, София, 07 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023г. с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023г. с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА Наименованието на коалицията в бюлетината съгласно Решение № 2258-МИ, София, 07 септември 2023 г. на ЦИК е ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2258-МИ, София, 07 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ 23-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 17/16.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на кметства на - с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Белозем, с. Чалъкови и с.Болярино 29-ти октомври 2023 г., подписано от Йордан Христов Неделчев, с приложени: • пълномощно от председател КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Корнелия Петрова Нинова, с което упълномощава Йордан Христов Неделчев да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • решение за образуване на коалиция от 28.08.2023г. • решение №2362-МИ/12.09.2023г. на ЦИК • Удостоверение от СГС 2. Заявление с Вх. № 18/16.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници, подписано от Йордан Христов Неделчев, с приложени: • пълномощно от председател КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Корнелия Петрова Нинова, с което упълномощава Йордан Христов Неделчев да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • решение за образуване на коалиция от 28.08.2023г. • решение №2362-МИ/12.09.2023г. на ЦИК • Удостоверение от СГС 3. Заявление с Вх. № 19/16.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на община Раковски, подписано от Йордан Христов Неделчев, с приложени: • пълномощно от председател КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Корнелия Петрова Нинова, с което упълномощава Йордан Христов Неделчев да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • решение за образуване на коалиция от 28.08.2023г. • решение №2362-МИ/12.09.2023г. на ЦИК • Удостоверение от СГС При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от Решение № 2362-МИ, София, 12 септември 2023 г. на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/ 14.09.2023 с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023 с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Наименованието на коалицията в бюлетината съгласно Решение № 2362-МИ, София, 12 септември 2023 г. на ЦИК е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2362-МИ, София, 12 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

№ № 22-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29-ти октомври 2023г. Постъпили са: 1. Заявление с Вх. № 14/16.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници на община Раковски на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Мария Йосифова Гиева, с приложени: • пълномощно от председателя на ПП „ГЕРБ“ Бойко Методиев Борисов, с което упълномощава Георги Рангелов Мараджиев • пълномощно от Георги Рангелов Мараджиев, с което преупълномощава Мария Йосифова Гиева да представлява ПП „ГЕРБ“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за регистрация от ЦИК • Удостоверение от СГС • Решение №2393-МИ/13.09.2023г. 2. Заявление с Вх. № 15/16.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на община в Община Раковски на 29-ти октомври 2023 г., подписано от Мария Йосифова Гиева, с приложени: • пълномощно от председателя на ПП „ГЕРБ“ Бойко Методиев Борисов, с което упълномощава Георги Рангелов Мараджиев • пълномощно от Георги Рангелов Мараджиев, с което преупълномощава Мария Йосифова Гиева да представлява ПП „ГЕРБ“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за регистрация от ЦИК • Удостоверение от СГС • Решение №2393-МИ/13.09.2023г. 3. Заявление с Вх. № 16/16.09.2023 г., за регистрация в ОИК-Раковски на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на кметство – кметство Белозем, кметство Болярино, кметство Момино село, кметство Стряма, кметство Чалъкови, кметство Шишманци на 29-ти октомври 2023г., подписано от Мария Йосифова Гиева, с приложени: • пълномощно от председателя на ПП „ГЕРБ“ Бойко Методиев Борисов, с което упълномощава Георги Рангелов Мараджиев • пълномощно от Георги Рангелов Мараджиев, с което преупълномощава Мария Йосифова Гиева да представлява ПП „ГЕРБ“, във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.; • Удостоверение за регистрация от ЦИК • Удостоверение от СГС • Решение №2393-МИ/13.09.2023г. При направена от Общинска избирателна комисия Раковски служебна справка в сайта на Централна избирателна Комисия и видно от РЕШЕНИЕ №2393-МИ София, 13 септември 2023 г., на ЦИК и Съобщение с вх. № 9/14.09.2023 с изх. на ЦИК № МИ-15-240/14.09.2023 с приложен списък на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., е регистрирана партия „ГЕРБ“. Наименованието на партията в бюлетината съгласно Решение № 2393-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК е: ПП ГЕРБ и на основание чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, вр. с Решение № 2218-МИ, София, 5 септември 2023 г. на ЦИК, вр. с Решение № 2393-МИ, София, 13 септември 2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Раковски

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 120-МИ / 05.11.2023

    относно: Обявяване края на изборния ден

  • № 119-МИ / 04.11.2023

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения