Общинска избирателна комисия Раковски


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Раковски, 04.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

В Общинската избирателна комисия в Община Раковски, област Пловдив, е постъпило Предожение с вх. № 206/04.11.2023 г. от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, чрез Йордан Христов Неделчев-упълномощен представител, относно списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК, Общинска избирателна комисия – Раковски,

РЕШИ

ПУБЛИКУВА списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски, както следва:

№№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

 

Стоян Георгиев Велиев

ПНС-002-42/ 03.11.2023г.

 

Настоящото Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 ИК чрез Общинска избирателна комисия – Раковски.

Председател: Радослав Милков Ночев

Секретар: Георги Петров Киков

* Публикувано на 05.11.2023 в 13:08 часа

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 120-МИ / 05.11.2023

    относно: Обявяване края на изборния ден

  • № 119-МИ / 04.11.2023

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения