05.11.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СИК

29.10.2023

Съобщение

Бюлетина зацапана с мастило

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

24.10.2023

Съобщение

ОИК Раковски свиква заседание на 24.10.2023 г. в 17,00 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" 1, ет. 2, зала 3

24.10.2023

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

На 28.10.2023 г. от 10.00 часа пред сградата на Община Раковски ще бъдат предадени изборните книжа и материали от Общинска избирателна комисия – Раковски на Секционните избирателни комисии. Транспорт ще бъде осигурен до гр. Раковски. Сборен пункт – съответно пред кметствата в 9.00 часа, а за СИК от кв. Секирово и кв. Парчевич – сборен пункт на площадите – 9.30 часа. Необходимо е присъствието на ВСИЧКИ членове на секционните избирателни комисии.

24.10.2023

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване

В изпълнение на Решение № 2655-МИ София, 12 октомври 2023 г. на ЦИК, прилагаме: Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване. 

Свързани Решения: РЕШЕНИЕ № 2703-МИ София, 18 октомври 2023 г. на ЦИК

 

В изпълнение на Решение № 2654 -МИ София, 12 октомври 2023 г. на ЦИК, прилагаме: Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини. 

Свързани Решения: РЕШЕНИЕ № 2702-МИ София, 18 октомври 2023 г. на ЦИК

20.10.2023

Съобщение

На 24.10.2023г. ще бъдат проведени демонстрации на машинно гласуване от ОИК Раковски за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. по населени места, както следва:

 

Населено място

Място и час

 

с. Момино село

Пред сградата кметство Момино село, ул. „1-ва“ № 11, от 10:00 часа до 12:30 часа.

с. Стряма

До спирка център от 13:30 часа до 15:00 часа.

 

с. Чалъкови

Център на с. Чалъкови от 10:30 часа до 12:00 часа.

 

с. Белозем

Пред сградата на кметство Белозем, ул. „Родопи“ № 38, от 12:30 часа до 13:30 часа.

 

с. Шишманци

Център на с. Шишманци от 14:00 часа до 15:00 часа.

 

гр. Раковски, кв. Секирово

Център на кв. Секирово, пред сцената от 10:00 часа до 13:00 часа.

 

гр. Раковски, кв. Парчевич

Пред Ресторант „VIA VAI“, гр. Раковски, кв. Парчевич, ул. „Христо Смирненски“ № 22, от 13:30 часа до 15:00

 

гр. Раковски, кв. Генерал Николаево

Пред сградата на общинска администрация Раковски, пл. „България“ № 1, от 11:00 часа до 15:00 часа.

 

 

19.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Раковски свиква заседание на 19.10.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" № 1, ет. 2, ст. 3.

17.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Раковски свиква заседание на 17.10.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" № 1, ет. 2, ст. 3.

17.10.2023

Дистанционо обучение за работа с машини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК
Дистанционите обучения за работа с машини за гласуване ще се  проведат  чрез платформата  Microsoft Teams meeting на следните дати:

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

 

Прилагаме Ви и обучителен материал за работа с платформата  Microsoft Teams: Microsoft Teams.

17.10.2023

Обучение на СИК

На 23.10.2023г. от 18:00 часа ще се проведе присъствено обучение на секционните комисии в сградата Народно Читалище „Просвета“ - с. Белозем, за секционните комисии от селата Белозем, Чалъкови, Болярино и Шишманци. Транспорт ще бъде осигурен за с. Болярино, с. Шишманци и с. Чалъкови. Сборен пункт пред кметствата на съответните населени места в 17: 30 часа.

       На 24.10.2023г. от 18:00 часа ще се проведе присъствено обучение на секционните комисии в сградата Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Раковски, за секционните комисии в гр. Раковски, с. Стряма и Момино село.
    Транспорт ще бъде осигурен до гр. Раковски. Сборен пункт – съответно пред кметствата в 17:30 часа, а за СИК от кв. Секирово и кв. Парчевич – сборен пункт на площадите – 17:30 часа.

12.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Раковски свиква заседание на 12.10.2023 г. от 17:30 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" № 1, ет. 2, ст. 3.

06.10.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Раковски свиква заседание на 06.10.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" № 1, ет. 2, ст. 3.

05.10.2023

Съобщение

Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

 1. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 2. 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.
 3. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район

За повече подробности вижте:
 РЕШЕНИЕ № 2594-МИ София, 4 октомври 2023 г.

02.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Раковски свиква заседание на 02.10.2023 г. от 17:30 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" № 1, ет. 2, ст. 3 

 
28.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Раковски свиква заседание на 28.09.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" № 1, ет. 2, ст. 3.

26.09.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Общинска избирателна комисия Раковски свиква заседание на 26.09.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на Община Раковски, пл. "България" № 1, ет. 2, ст. 3.

25.09.2023

ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следният файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

Календар

Решения

 • № 121-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 120-МИ / 05.11.2023

  относно: Обявяване края на изборния ден

 • № 119-МИ / 04.11.2023

  относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения