Общинска избирателна комисия Раковски


РЕШЕНИЕ
№ 121
Раковски, 01.11.2015

ОТНОСНО: 1. Отчитане на резулатите от изборите за Кметове на кметства 2-ри тур в Община Раковски с. Чалъкови.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА  РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВE  И  НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г

 

Р Е Ш И :

    ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Чалъкови  област Пловдив на                            

Втори  тур

         ДИМИТЪР ЛЮБЧЕВ НИКОЛОВ                                                                                               (собствено, бащино и фамилно име)

                                           ЕГН **********, издигнат от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил  582 действителни гласове и издава удостоверение .

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Гласуване, както следва:

Мариана Милкова Баева           за     Лилияна Танчева Шопова                          за

Йовко Генов Стойков                за     Димитър Ташков Ташков                  за

Стойо Иванов Фитнев               за     Йосиф Климентов Терзийски           за

Магда Костадинова Станчева за     Йонка Иванова Шаркова                            за

Михаил Григоров Григоров        за     Красен Георгиев Стефанов                  за

Мария Лаврентова Домовчийска    за

 

 На основание чл.88, ал. 1 от ИК настоящето Решение подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Мариана Милкова Баева

Секретар: Йовко Генов Стойков

* Публикувано на 02.11.2015 в 14:22 часа

Календар

Решения

  • № 130 / 05.02.2019

    относно: прекратяване на пълномощията на Мария Георгиева Джатова като общински съветник и обявяване за изран следващия в листата кандидат

  • № 129 / 14.11.2018

    относно: прекратяване пълномощията на кмета на с. Шишманци, община Раковски

  • № 121 / 01.11.2015

    относно: 1. Отчитане на резулатите от изборите за Кметове на кметства 2-ри тур в Община Раковски с. Чалъкови.

всички решения