Общинска избирателна комисия Раковски


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Раковски, 03.11.2023

ОТНОСНО: Отписване на застъпници и регистрация на застъпници на кандидатска листа на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

В Общинска избирателна комисия- Раковски, област Пловдив, са постъпили заявление с вх. № 198/ 03.11.2023 г. от Общия входящ регистър за отписване на застъпници и заявление с вх. № 199/03.11.2023г. от общия регистър и вх. № 10/03.11.2023 г. от входящия регистър на застъпниците за регистрация на застъпници, от Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ , чрез Анелия Францова Гечева в качеството на представляваща Местна коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, за участие в изборите за кмет на кметство Белозем, в община Раковски.

       Към заявленията са приложени всички изискуеми документи, съгласно чл. 118, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 8 (осем) застъпници, което следва да бъдат заличени, и 4 /четири/ лица, които да бъдат  регистрирани като застъпници на кандидатската листа както на хартиен, така и на технически носител, както и декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 4 бр.

         На основание чл. 87, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 117 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Раковски,

 

Р Е Ш И:

        Заличава регистрацията на следните лица от регистъра на застъпниците, а именно:

1

БОРИСЛАВ ИВАНОВ НАНЧЕВ

2

РАДКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА

3

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

4

ДОНА МИТКОВА ЗАЙКОВА

5

АНКА ИВАНОВА БУРОВА

6

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ЗАЙКОВА

7

ИВАНКА СЕРАФИМОВА ГЕЧЕВА

8

СПАС КОЛЕВ ВАСИЛЕВ

РЕГИСТРИРА 4 /четири/ застъпници на кандидатска листа на Местна Коалиция „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“за участие в изборите закмет на кметство Белозем  на 05.11 2023 г., в община Раковски, в избирателни секции, и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, воден от Общинска, а именно:

1

ИРИНА ИЛИЕВА БЕЛЧИНОВА

2

ЛЮБКА ДЖОРОВА АТАНАСОВА

3

КИРИЛ МИЛКОВ ПЕТРОВ

4

КРЕМЕНА ПЕТРОВА НЕНОВА

Да се анулират издадените удостоверения на заличените застъпници и да се издадат удостоверения на новорегистрираните.

Настоящото Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 ИК чрез Общинска избирателна комисия – Раковски.

Председател: Радослав Милков Ночев

Секретар: Георги Петров Киков

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:11 часа

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 120-МИ / 05.11.2023

    относно: Обявяване края на изборния ден

  • № 119-МИ / 04.11.2023

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения