Общинска избирателна комисия Раковски


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
Раковски, 03.11.2023

ОТНОСНО: Отписване на застъпници и регистрация на застъпници на кандидатска листа на политическа партия ГЕРБ и замяна на членове на СИК с № 162500024 за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

В Общинска избирателна комисия- Раковски, област Пловдив, са постъпили заявление с вх. № 196/03.11.2023 г. от Общия входящ регистър за отписване на застъпници и регистрация на нови и с вх. № 9/03.11.2023г. от входящия регистър на застъпниците заявление с вх. № 197/03.11.2023 г. от Общия регистър за замяна на членове на СИК, от ПП ГЕРБ, чрез Мария Йосифова Гиева, в качеството на упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за участие в изборите за кмет на кметство Белозем, в община Раковски.

       Към заявленията са приложени всички изискуеми документи, съгласно чл. 118, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 31 (тридесет и един) застъпници, които следва да бъдат заличени, 5 /пет/ лица, които да бъдат  регистрирани като застъпници на кандидатската листа както на хартиен, така и на технически носител, декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 5 бр., и списък на лицата, които ще заместят осовободените членове на СИК с № 162500024.

         На основание чл. 87, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 117 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Раковски,

 

Р Е Ш И:

 1. Заличава регистрацията на следните лица от регистъра на застъпниците, а именно:

1

Венцислав Алексеев Мекерешки

2

Делян Петров Ночев

3

Росица Любенова Пеева

4

Татяна Здравкова Хамбарлийска

5

Магдалена Иванова Иванчева

6

Надежда Динева Минчева

7

Ивайло Ченков Хамбарлийски

8

Мария Мариянова Загорчева

9

Мария Михайлова Ячева

10

Михаела Славчева Ячева

11

Мария Борисова Маджарска

12

Костадин Петков Чобанов

13

Георги Стефанов Балабански

14

Веселин Иванов Антонов

15

Иван Радков Телбийски

16

Юлия Генова Мандаджиева

17

Милена Павлова Патазова

18

Пламен Иванов Пушков

19

Димо Стоянов Вътев

20

Тодор Димитров Балджийски

21

Никола Василев Кузмов

22

Василка Димова Христова

23

Борис Иванов Нендов

24

Станислава Иванова Тодорова

25

Иван Груев Груев

26

Марияна Дечева Атанасова

27

Владимир Генчев Мурджев

28

Минчо Ангелов Маринов

29

Петко Стоянов Димитров

30

Симеон Христов Атанасов

31

Иван Танев Плачков

 

РЕГИСТРИРА 5 /пет/ застъпници на кандидатска листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите закмет на кметство Белозем  на 05.11 2023 г., в община Раковски, в избирателни секции, и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, воден от Общинска, а именно:

1

Станка Атанасова Груева

2

Франц Йозов Чавдаров

3

Красимира Иванова Иванова

4

Кръстина Енчева Станчева

5

Иван Ганев Стоянов

Да се анулират издадените удостоверения на заличените застъпници и да се издадат удостоверения на новорегистрираните.

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ГЕРБ промени в състава на членове на СИК, съгласно постъпили Предожение с вх. № 197/ 03.11.2023 г., както следва:

Секция

Позиция в СИК

 

Име, Презиме, Фамилия  на заместван

Име, Презиме, Фамилия  на заместник

162500024

Секретар

Спаска Веселинова Иванова

Евелина Дойчинова Дечева

162500024

Член

Миглена Спасова Стоянова-Търновалийска

Станислава Иванова Тодорова

 

Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции е длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.                                          

Настоящото Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 ИК чрез Общинска избирателна комисия – Раковски.

Председател: Радослав Милков Ночев

Секретар: Георги Петров Киков

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:10 часа

Календар

Решения

 • № 121-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 120-МИ / 05.11.2023

  относно: Обявяване края на изборния ден

 • № 119-МИ / 04.11.2023

  относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения