Общинска избирателна комисия Раковски


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
Раковски, 30.10.2023

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАНДАТИТЕ НА СЪВЕТНИЦИТЕ

Брой мандати за общински съветници

 

      ДВАДЕСЕТ И ЕДИН                                                       21

                /  с думи /                                                 /  с цифри /

 

 

Днес, 30.10.2023 г., в 11:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

                                             Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е двеста деветдесет и един 291 гласове.

           (с думи)                 (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: няма

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                               Двадесет и един                                              21

                                      (с думи)                                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

                 с думи                          с цифри

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

                   ТРИ                                   3

7.

ПП ГЕРБ

         ЕДИНАДЕСЕТ                               11

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

                   ДВА                                  2

66.

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

                   ДВА                                  2

68.

Местна Коалиция „Национално Движение за Стабилност и Възход“

                   ТРИ                                  3

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Ралица Костадинова Сатанска

А

 200

2.

Иванка Страхилова Тенова

А

114

 

 

3.

Николай Иванов Колев

А

79

 

 

4.

Атанас Иванов Лозанов

А

75

 

 

5.

Златко Атансов Василев

А

69

 

 

6.

Юлиан Георгиев Патазов

А

62

 

 

7.

Иван Борисов Борисов

А

61

 

 

8.

Мария Венкова Изевкова

А

59

 

 

9.

Димитър Петков Мандаджиев

Б

24

 

 

10.

Пауна Колева Костадинова

Б

13

 

 

11.

Йовка Петрова Лесова

Б

5

 

 

12.

Донка Танева Борукова

Б

27

 

 

13.

Симеон Рангелов Иванов

Б

10

 

 

14.

Милен Милков Чолаков

Б

9

 

 

15.

Рангел Костадинов Барбутски

Б

8

 

 

16.

Васил Иванов Панов

Б

8

 

 

17.

Милен Георгиев Белчев

Б

0

7.

ПП ГЕРБ

1.

Йосиф Серафимов Ячев

Б

 112

2.

Мария Йосифова Гиева

Б

156

3.

Генчо Тодоров Тодоров

Б

107

4.

Стефан Йозов Пенсов

Б

211

5.

Васка Атанасова Пушкова

Б

105

6.

Елена Иванова Узунова

Б

168

 

 

7.

Тодор Василев Йорданов

Б

49

 

 

8.

Младен Минчев Мандраджийски

Б

69

 

 

9.

Светослав Стефанов Балабански

Б

121

 

 

10.

Юлиян Иванов Ночев

Б

63

 

 

11.

Йовко Венков Иванчев

Б

163

 

 

12.

Деяна Андреева Загорчева

Б

62

 

 

13.

Иван Апостолов Ненов

Б

61

 

 

14.

Любов Степанова Кориновска

Б

50

 

 

15.

Милен Иванов Атанасов

Б

55

 

 

16.

Пламен  Йовков Марин

Б

47

 

 

17.

Петър Григоров Терзийски

Б

13

 

 

18.

Петя Иванова Антонова

Б

112

 

 

19.

Петко Димитров Димитров

Б

157

 

 

20.

Тодор Ангелов Калугеров

Б

49

13.

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

1.

Петър Луиджов Работов

А

 19

2.

Юлиана Петрова Рабаджийска

А

2

3.

Ангел Йозов Срехин

А

2

4.

Любомир Тобиев Работов

Б

1

5.

Мария Милкова Бравова

Б

0

6.

Цветелина Георгиева Работова

Б

1

 

 

7.

Николай Владимиров Чавдаров

Б

0

 

 

8.

Ана Ангелова Работова

Б

0

32.

ПП ОБЕДИНЕНИ

1.

Петър Серафимов Карпаров

А

29

 

ЗЕМЕДЕЛЦИ

2.

Петър Серафимов Пеев

Б

1

 

 

3.

Антоан Стоименов Василев

Б

0

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Чавдар Ангелов Земярски

А

266

 

 

2.

Милка Георгиева Балабанска

Б

26

 

 

3.

Младен Недялков Хамбарлийски

Б

16

 

 

4.

Иван Петров Хамбарлийски

Б

23

 

 

5.

Мария Пламенова Ефтимова

Б

18

 

 

6.

Николай Томов Котов

Б

26

 

 

7.

Илиана Христова Тимонова

Б

11

 

 

8.

Красимир Петров Говедарски

Б

21

 

 

9.

Дарина Ченкова Терзийска

Б

8

 

 

10.

Тодор Николов Христозов

Б

8

 

 

11.

Младен Веселинов Стойков

Б

12

 

 

12.

Васко Иванов Пеев

Б

12

 

 

13.

Запрянка Ташкова Делева

Б

4

 

 

14.

Васил Иванов Иванов

Б

2

 

 

15.

Серафим Генов Мандраджийски

Б

20

 

 

16.

Мариян Милков Стамболийски

Б

21

 

 

17.

Вакрил Йорданов Иванов

Б

5

47.

БЪЛГАРСКА

1.

Мирослав Илиев Илиев

А

66

 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-

2.

Димитър Йорданов Димитров

А

63

 

ЕВРОЛЕВИЦА

3.

Запрян Трифонов Христев

А

58

 

 

4.

Стоян Георгиев Велиев

А

23

 

 

5.

Илия Йосифов Евтимов

А

21

 

 

6.

Славчо Йосифов Евтимов

Б

15

66.

КОАЛИЦИЯ

1.

Андрей Димов Кръстев

А

210

 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

2.

Милен Василев Минчев

А

56

 

ПРОМЯНАТА -

3.

Иван Петров Ружин

А

40

 

ДЕМОКРАТИЧНА

4.

Петър Георгиев Власов

Б

23

 

БЪЛГАРИЯ

5.

Павел Милков Бодушки

Б

20

 

 

6.

Ангелина Петкова Трифонова

Б

35

 

 

7.

Георги Иванов Ячев

Б

35

 

 

8.

Александър Венков Алексиев

Б

4

 

 

9.

Елена Атанасова Любенова

Б

25

 

 

10.

Иван Филипов Демерджиев

Б

13

 

 

11.

Георги Костадинов Георгиев

Б

2

 

 

12.

Атанас Иванов Минков

Б

3

 

 

13.

Иван Петров Друмчийски

Б

6

 

 

14.

Соня Иванова Василева

Б

11

 

 

15.

Надежда Николова Христозова

Б

5

 

 

16.

Галина Кирилова Димитрова

Б

5

 

 

17.

Юлияна Петрова Табакова

Б

8

 

 

18.

Илиян Иванов Лесов

Б

0

68.

Местна Коалиция

1.

Анелия Францова Гечева

А

255

 

„Национално Движение за

2.

Костадин Дечев Иванов

А

86

 

Стабилност и Възход“

3.

Кирил Милков Петров

А

63

 

 

4.

Виолета Димитрова Петрова

А

62

 

 

5.

Йосиф Божидаров Стрехин

Б

33

 

 

6.

Ангел Николов Кордов

Б

19

 

 

7.

Стефан Петров Стефанов

Б

35

 

 

8.

Петър Янков Говедаров

Б

32

 

 

9.

Владимир Иванов Недялков

Б

20

 

 

10.

Наталия Милкова Бурова

Б

15

 

 

11.

Цветелина Венкова Аянска

Б

10

 

 

12.

Ваня Йовкова Петкова

Б

12

 

 

13.

Димитър Ганчев Ганчев

Б

34

 

 

14.

Борислава Бонева Петрова

Б

7

 

 

15.

Любка Джорова Атанасова

Б

12

 

 

16.

Мария Любенова Сотирова

Б

2

 

 

17.

Венцислав Бойков Зайков

Б

35

 

 

18.

Недко Милков Лесов

Б

6

 

 

19.

Йосиф Варков Лесов

Б

10

 

 

20.

Мария Георгиева Джатова

Б

41

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

    Андрей Димов Кръстев

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

**********

    Анелия Францова Гечева

Местна Коалиция „Национално Движение за Стабилност и Възход“

**********

Васка Атанасова Пушкова

ПП ГЕРБ

**********

Генчо Тодоров Тодоров

ПП ГЕРБ

**********

Елена Иванова Узунова

ПП ГЕРБ

**********

Иванка Страхилова Тенова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

Йовко Венков Иванчев

ПП ГЕРБ

**********

Йосиф Серафимов Ячев

ПП ГЕРБ

**********

Кирил Милков Петров

Местна Коалиция „Национално Движение за Стабилност и Възход“

**********

Костадин Дечев Иванов

Местна Коалиция „Национално Движение за Стабилност и Възход“

**********

Мария Йосифова Гиева

ПП ГЕРБ

**********

Милен Василев Минчев

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

**********

Милка Георгиева Балабанска

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

Младен Минчев Мандраджийски

ПП ГЕРБ

**********

Николай Иванов Колев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

Ралица Костадинова Сатанска

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

Светослав Стефанов Балабански

ПП ГЕРБ

**********

Стефан Йозов Пенсов

ПП ГЕРБ

**********

Тодор Василев Йорданов

ПП ГЕРБ

**********

Чавдар Ангелов Земярски

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

Юлиян Иванов Ночев

ПП ГЕРБ

**********

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

                       Няма възражения.

 

На основание чл. 459, ал. 1 ИК настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването пред Административен съд – Пловдив.

Председател: Радослав Милков Ночев

Секретар: Георги Петров Киков

* Публикувано на 31.10.2023 в 10:34 часа

Календар

Решения

 • № 121-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 120-МИ / 05.11.2023

  относно: Обявяване края на изборния ден

 • № 119-МИ / 04.11.2023

  относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения