Общинска избирателна комисия Раковски


РЕШЕНИЕ
№ 101-МИ
Раковски, 29.10.2023

ОТНОСНО: Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Раковски при произвеждане участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Обявяване на СИК № 162500001 за гласуване в намален състав и назначаване на член от квотата на КП „ПП-ДБ“  за секретар на СИК № 162500001.

Поради липса на предоставени резервни членове от съответната партия, която е предложила неявилия се, СИК следва да работи в намален състав, като е спазено изискването за наличие на кворум за работа.

Общинската избирателна комисия в Община Раковски, област Пловдив установи, че в СИК № 162500001 не се е явил назначения за секретар Анелия Йовкова Плачкова от квотата на КП „ПП-ДБ“.

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 2, т.5, т. 6, предл. 3 от ИК, Общинска избирателна комисия – Раковски,

РЕШИ

ОБЯВЯВА СИК № 162500001, че ще работи в намален състав от 8 членове.

ОСВОБОЖДАВА неявил се секретар от секционната избирателна комисия № 162500001 - Анелия Йовкова Плачкова.

НАЗНАЧАВА Юлия Иванова Лесова-Друмчийска, член от квотата на КП „ПП-ДБ“ за секретар на СИК № 162500001 от същата квота.

АНУЛИРА издаденото  удостоверение на Анелия Йовкова Плачкова в качеството й на секретар.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на Юлия Иванова Лесова-Друмчийска в качеството й на член.

ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на Юлия Иванова Лесова-Друмчийска, в качеството й на секретар на СИК № 162500001.

Настоящото Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 ИК чрез Общинска избирателна комисия – Раковски.

Председател: Радослав Милков Ночев

Секретар: Георги Петров Киков

* Публикувано на 29.10.2023 в 09:03 часа

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 120-МИ / 05.11.2023

    относно: Обявяване края на изборния ден

  • № 119-МИ / 04.11.2023

    относно: Публикуване на списък на упълномощени представители от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Белозем на 05.11.2023г в Община Раковски

всички решения